مصاحبه
دكتربهروزلك: آموزه مهدويت بهترين محتوا براي جهاني‌سازي اسلامي است

رييس پژوهشكده انتظار نور با اشاره به اينكه ظرف جهاني شدن نياز به محتوا ومظروف دارد، گفت: در ظرف جهاني شدن بايد محتوا و مظروفي گذاشته شود و ما معتقديم آموزه مهدويت بهترين محتوا براي جهاني سازي اسلامي است و اين همان وعده الهي است كه بايد دير يا زود تحقق پيدا كند.
حجت الاسلام والمسلمين دكتر غلامرضا بهروزلك در گفت‌وگو با پژوهشنامه خبرنامه الكترونيكي ره آورد ايسكو خاطرنشان كرد: شرايط تحقق مهدويت جهاني با جهاني شدن ارتباط مستقيم دارد. بر اين اساس ما مي‌گوييم مهدويت پيام رحمت، عدالت و سعادت را ميخواهد براي همه انسانها ابلاغ نموده و علم، بصيرت جديد و دانشهاي مختلف را در تمام جهان گسترش و ارتباطات را به تسخير خود درآورد.
وي در پاسخ به سوالي در مورد شاخصهها و ويژگيهاي جهاني شدن ادامه داد: جهاني شدن چهار شاخصه جدي دارد و اولين شاخصه آن گسترش تكنولوژي‌هاي ارتباطي است كه در سايه اين تكنولوژي‌ها، مكان و زمان‌هاي مختلف با هم در ارتباط خواهند بود و فشردگي زمان و مكان مطرح است. انباشت اطلاعات و گسترش زندگي انساني از عرصه محلي به عرصه جهاني از ديگر شاخصه‌هاي جهاني شدن مي‌باشد. وقتي جهاني شدن اين ويژگي را داشته باشد ما معتقد هستيم كه جهاني شدن ظرف است و محتوا نخواهد بود.
استاد دانشگاه باقرالعلوم قم خاطرنشان كرد: اگر انديشمندان با هر دين، مذهب و شاكله فكري، منصفانه و بيطرفانه شاخصه‌هاي كليدي جهاني شدن را بررسي كنند به اين نتيجه خواهند رسيد كه جهاني شدن ظرفي براي تحقق وعده الهي است. جهاني شدن نوعي چشم‌انداز فرج و تحقق آرمان شهر ديني اديان و براي مسلمانان آرمان شهر اسلامي محسوب مي‌شود.
دكتر بهروزلك اظهار داشت: متاسفانه در شرايط فعلي جهاني شدن با قرائت‌هاي مختلف غربي مطرح مي‌شود و انديشمندان غربي در تلاش هستند كه محتواي خاصي را براي آنها مطرح نمايند؛ ولي ما معتقديم آموزه‌هاي بشري غربي براي شرايط جديد جهاني شدن مناسب و مطلوب نيست. چرا كه اين مكاتب انحرافي بوده و نقايصي دارند و  مي‌خواهند با ناديده گرفتن اين نقايص، آن را به جاي يك مدينه فاضله و كامله بگذارند.
وي به عنوان نمونه گفت: نظريه‌هاي "ليبرال دموكراسي غربي" و "پايان تاريخ" نواقص و ضعف‌هاي بسيار كليدي دارند و انسان را در اسارت هوا و هوس قرار داده و مي‌خواهند بشريت به آغوش خلقت و هستي بازنگردد.
آموزه مهدوي آرمان شهر اسلامي است
دكتر بهروزلك با اشاره به اينكه آموزه مهدويت آرمان شهر اسلامي است گفت: منظور از وضعت مطلوب همان آرمان شهر اسلامي است كه با ظهور حضرت مهدي (عج) محقق خواهد شد.
وي ادامه داد: در قرآن كريم و روايات يك سيماي مطلوبي از آرمان شهر ترسيم شده است و خداوند متعال وعده داده است كه وضع مطلوبي كه در آن دين الهي و صالحان حاكم باشند و هدف آن اقامه توحيد باشد را محقق خواهد ساخت.
دكتر بهروز لك خاطرنشان كرد: مكاتب مختلف انحرافي بر اساس آموزه‌هاي ليبرال دموكراسي به آرمان شهر و وضعيت مطلوب توجه دارند، ولي وضع مطلوب و آرمان شهر مورد نظر ما بر اساس آموزه‌هاي توحيدي است و بايد اين وضع مطلوب را بسازيم.
وي اظهار داشت: گاهي گفته مي‌شود كه يوتوپيا (آرمان‌شهر) يك جامعه تخيلي و رويايي است ولي ما معتقديم كه تحقق اين آرمان‌شهر لزوما تخيلي نيست و در ديدگاه فلاسفه از جمله افلاطون آرمان شهر تخيلي نيست؛ بلكه مدلي است كه بايد به آن برسيم و تحقق پيدا كند.
رييس پژوهشكده انتظار نور خاطرنشان كرد: ما كه به آن آرمان شهر و دولت كريمه رغبت داريم، طبق روايت نبوي بايد زمينه‌ساز مهدويت باشيم. بنابراين بايد با خود انديشه كنيم كه چه اندازه زمينه‌سازي كرديم. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، جمهوري اسلامي نداي عدالت‌طلبي را مطرح كرده است. اين مطلوب است ولي نتوانسته‌ايم به نقطه ايده آل برسيم. از كارهايي كه بايد انجام دهيم ساختن وضع كنوني و فراهم نمودن زمينه براي آينده است.
حجت الاسلام بهروزلك تصريح كرد: ما بايد بتوانيم اثبات كنيم كه با دين ميتوان حكومتي مطلوب، ارزش‌گرا، كارآمد و پيشرفته تشكيل داد كه در آن به علم و دانش ارج نهاده ميشود. بايد به اين سمت برويم ولي مشكلاتي وجود دارد و متاسفانه برخي اقدامات ما در اين زمينه كامل نيست.
وي ادامه داد: چون ظرفيت‌هاي ما براي ترويج و تبليغ مهدويت و انتظار هنوز در جهان تكميل نشده است مكاتب انحرافي استعمارگر زمينه‌ها را اشغال كردند. ما آزادي و امكان كامل را براي ترويج انديشه مهدوي در تمام جهان نداريم ولي شرايط و اقبال عمومي به اين سمت در حركت است و اين يك بحث جدي و كليدي است كه بايد به آن پرداخته شود.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به سوال ديگري در زمينه انتظار فرج خاطرنشان كرد: انتظار در فرهنگ اسلام به معناي مهيا شدن و كسب آمادگي‌هاي لازم براي ظهور يك واقعه عظيم كه همان فرج و تحقق آرمانشهر اسلامي است، مي‌باشد. انتظار يك نوع آمادگي و پيگيري است و تنها نگاه نيست، بلكه نگاه توام با آمادگي است.
حجت الاسلام بهروزلك گفت: زماني انتظار فرج همراه با آمادگي است كه ما با يك نگرش و اميد مثبت به آينده زندگي خود را تنظيم كنيم. اگر چنين كاري را انجام داديم يك نوع نگاه مثبت، پويا و آرماني به زندگي داريم و بدي‌ها، نامطلوبي‌ها، نواقص، ظلم و بي‌عدالتي‌ها خود به خود نامطلوب جلوه مي‌كند و چيزهاي مطلوب كه نور كامل هستند، محقق خواهد شد.
وي ادامه داد: انتظار فرج عبارت است از شناخت صحيح فرج از غيرفرج، يا به بيان ديگر آشنايي و معرفت لازم و صحيح به وضع مطلوب و امكان تفكيك آن از وضع نامطلوب. اگر كسي اين شناخت را نداشته باشد ممكن است به بيراهه برود و در حالي كه دچار يك نوع خطا و مذلت شده است، تصور مي‌كند كه كار نيك انجام مي‌دهد.
وي اظهار داشت: منتظر فرج بايد از وضع فعلي در مقايسه با وضعيت آينده يك ارزيابي كامل داشته باشد؛ اگر وضع الآن را شناسايي نكند، نمي‌تواند با معرفت حاصل از وضع مطلوب به ارزيابي وضع موجود بپردازد، بايد تلاش كند با معيارهاي وضع مطلوب، وضع موجود را محك و ارزيابي كند.
حجت الاسلام بهروزلك خاطرنشان كرد: بايد براي تحقق فرج تلاش عملي انجام دهيم و انتظار و شناخت موثر كه مشروط به ارزيابي برخي ملاكها مي باشد به عرصه كنش و عمل كشيده شود و صرف انتظار ذهني كافي نيست بلكه اين انتظار بايد اشتياقي ايجاد نمايد كه محرك كنشهاي علمي و عملي باشد.
وي گفت: انتظار پويا به معناي مدل گيري از وضع مطلوب براي ساماندهي وضع موجود است يعني بتواند طرح و برنامه‌اي براي اينكه به آينده مطلوب دست پيدا كند ترسيم نمايد و اين لازم است كه انجام شود.
مدير پژوهشكده انتظار نور در پاسخ به سوال ديگري در زمينه مهمترين آسيب‌هاي مهدويت و انتظار در شرايط كنوني خاطرنشان كرد گاهي مصاديق و جرياناتي در زمينه مهدويت مطرح مي شود كه به دروغ خود را مصداق مهدويت معرفي ميكنند و اين در جهان شيعي و سني  متاسفانه وجود داشته و دارد و بايد با اين شبهات و جريان ها مقابله كنيم.
حجت الاسلام بهروزلك افزود: يكي ديگر از آسيب هاي مهدويت انتظار منفي است به اين معنا كه ما نبايد كاري را انجام دهيم بلكه تنها بايد منتظر باشيم تا آرمان شهر خود به خود محقق شود و متاسفانه در اين زمينه نوعي عمل گريزي، غفلت گرايي و انفعال در زمينه مهدويت در جهان اسلام اتفاق افتاده و ما نتوانسته ايم آنها را برطرف كنيم.
غربي ها يك نوع مهدويت هراسي را در جهان امروز ترويج مي كنند
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مهدويت هراسي نيز در دستور كار دشمنان است، ادامه داد: امروز غربي‌ها علاوه بر ايران‌‌هراسي، اسلام‌هراسي و شيعه‌هراسي، يك نوع مهدويت‌هراسي را در جهان مطرح كردند. مهدويت‌هراسي مفهومي است كه در جهان از جانب غرب مطرح و پيگري شده است و تلاش مي‌كنند كه از مهدي موعود كه مظهر عدالت، پيشرفت و تكامل است، چهرهاي منفي، خشن و جنگ‌طلبانه و خالي از آموزه مهدويت ارايه دهند. از اين رو بايد با تعاملات هر چه بيشتر و ارتباط گيريها آموزه‌هاي مهدويت را به شكل صحيح به جهانيان معرفي كنيم.
وي افزود: همه كساني كه مهدويت را به خوبي شناخته‌اند، شيفته اين تفكر شدهاند. چون مهدويت عشق به خوبيها مي‌باشد و اگر آن را به خوبي معرفي كنيم، ميتوانيم به خوبي از اين چالش عبور نماييم.
وي اظهار داشت: بايد انديشه مهدوي را همراه با زلال وحي و سيره و سنت اهل بيت‌(ع) معرفي كنيم و اگر در اين زمينه موفق شويم آن راه صحيح است به جاي مقابله بايد مردم واكسينه شده و از خرافات در زمينه مهدويت پيشگيري كنيم و بايد مطبوعات و نشريات مهمي در زمينه مهدويت توليد و عرضه نماييم.
حجت الاسلام بهروزلك در پاسخ به سوالاتي در زمينه چگونگي پالايش و جلوگيري از آميخته شدن انديشه‌هاي مهدوي با تحجر تصريح كرد: انقلاب اسلامي يك نوع خط بطلان بر تفكرات انفعالي مانند انجمن حجتيه كشيده است. اينكه اجازه دهيم مهدويت دوباره به انفعال كشيده شود صحيح نيست و نوعي عقب‌گرد و قهقرا محسوب مي‌شود. بنابراين ما در برابر تعدّي‌ها، نبايد ضعف و سستي نشان دهيم و فعاليتهاي خود را بايد انجام دهيم و بعد از اين كارها، انجمن‌هايي مانند حجتيه و خرافات به انفعال كشيده مي‌شوند.
ايشان فعاليتهاي مهدوي در حوزه بين‌الملل را بسيار موثر و با اهميت دانست و گفت: ما در پژوهشكده انتظار نور از آغاز يك جهت گيري خاصي براي همايش بين‌المللي داشته‌ايم و تاكنون 10 گفتمان علمي ـ پژوهشي مهدويت را برگزار كرده‌ايم. ولي مهدويت بيش از اين ظرفيت دارد و در زمينه بين الملل بايد گام‌هاي بيشتري برداريم.
وي افزود: در جهان اسلام سرخوردگي از مكاتب انحرافي خصوصا ليبرال دموكراسي زياد شده و اقبال به مهدويت و آرمان‌شهر افزايش پيدا كرده است. حتي در بين مسيحيان و غربي‌ها نيز اين موارد وجود دارد و بايد از اين ظرفيت‌ها براي جهان به نحو مطلوب استفاده كنيم.
استاد بهروز لك با اشاره به اينكه به جاي مسجد مقدس جمكران حوزه و دانشگاهها بايد محور فعاليت مهدوي در جهان باشند، گفت: مسجد مقدس جمكران كانون و محل توجه عشاق است. اما فكر ميكنم كانون و محور اصلي مهدويت بايد حوزه و دانشگاهها باشند، نمي‌توانيم بگوييم كه مهدويت بايد در يك مسجد خلاصه شود و بايد به شيوه راهبردي نگاه كنيم، علما و اساتيد حوزه و دانشگاه بايد مباحث مهدوي را در سطح كلان طراحي و پيش ببرند، چنين كاري مطلوب خواهد بود.

منبع: پژوهشنامه ره آورد ايسكو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

Guest (PortalGuest)

پژوهشنامه ره‌آورد ايسكو
مجری سایت : شرکت سیگما