مصاحبه
استاد دانشگاه كرواسي : بعد از انقلاب اسلامي شناخت ما نسبت به اسلام بيشتر شد

استاد دانشگاه زاگرب كرواسي گفت: بعد از انقلاب اسلامي ايران موجي از بيداري سراسر جهان را فراگرفته و شناخت مردم نيز از اسلام چندين برابر شد.
دكتر "طارق كوله نويچ" در گفتوگو با خبرنگار پژوهشنامه الكترونيكي ره آورد ايسكو خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم علت بروز پديده اسلامهراسي را بررسي كنيم، مهمترين دليل آن بيداري اسلامي است كه در قرن بيستم و ابتداي قرن بيست و يكم  در كشورهاي مختلف جهان آغاز و امروز وارد فاز جديدتري شده است.
اين استاد دانشگاه گفت: با توجه به تحولات اخير در منطقه خاورميانه و اشغال افغانستان و عراق، اسلامهراسي روند سريعتري به خود گرفته است و چون دستگاهها و ابزارهاي تبليغاتي دنياي غرب قويتر است، تلاش مي‌كنند مردم را از اسلام بترسانند.
وي ادامه داد: مسلمانان بايد با فعاليتهاي سازنده و تعاملات تأثيرگذار با يكديگر اين سوء تفاهمها را از بين ببرند.
وضعيت مسلمانان در كشورهاي غربي
اين استاد دانشگاه در پاسخ به سؤالي در مورد وضعيت مسلمانان در كشورهاي غربي گفت: بيش از  20 ميليون مسلمان در كشورهاي اروپايي زندگي ميكنند و متأسفانه آنها  تحت تاثير تبليغات اسلام هراسي از نظر اقتصادي،  اجتماعي و حقوق شهروندي آسيب ديده اند و انتظار دارند كه اين روند هر چه زودتر متوقف شود.
دكتر طارق كوله نويچ ادامه داد: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي شناخت ما نسبت به اسلام بيشتر شد و امروز حركت‌هايي در كشورهاي مختلف جهان آغاز شده كه قبل از انقلاب اسلامي وجود نداشت و بيداري ملت‌ها بهترين هديه انقلاب اسلامي به مردم مظلوم مي باشد.
 وي تصريح كرد:  نگاه مردم در كشور كراواسي نسبت به انقلاب اسلامي مثبت است چرا كه در چند سالي كه ما درگير جنگ بوديم و همه كشورهاي ديگر با توقعات خاصي ما را كمك مي كرند ولي تنها جمهوري اسلامي بود كه بدون هيچ چشم داشتي از مردم اين كشور حمايت نمود و اين تأثيرگذاري انقلاب هنوز ادامه دارد.
دكتر طارق كوله نويچ خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه آنها در منطقه خاص خود با شرايط فرهنگي كه داريم ارتباطات با ايران بايد بيشتر شود يك نشريهاي در كشور بوسني داريم كه دانشمندان ايراني براي ما مقاله ميفرستند و نظرات خاص آنها استفاده مي كنيم.
وي ادامه داد: ما تربيت شده محيط غرب هستيم و با محيط كشورهاي اسلامي آشنايي چنداني نداريم و اين ارتباطات و مبادلات ميان ايران و بوسني از نظر علمي نياز است كه دو طرف به مشكلات و خواستههاي يكديگر آشنا شوند و تبادل استاد و مقاله در اين زمينه بسيار مفيد است.
 وي گفت: بهترين راهكار براي تقويت ارتباطات كشورهاي مختلف از جمله محافل علمي و دين‌پژوهي ايران با مراكز كرواسي ارتباطات علمي منسجم و منظم است.

  ايشان براي همايش بين المللي اسلام هراسي در غرب به ايران سفر كرده بود.

منبع: پژوهشنامه ره آورد ايسكو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

Guest (PortalGuest)

پژوهشنامه ره‌آورد ايسكو
مجری سایت : شرکت سیگما