اخبار
رييس دفتر تبليغات اسلامي: پژوهشكده تبليغ در سطح بين الملل بايد تشكيل شود

رييس دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم بر تشكيل پژوهشكده تبليغ تاكيد كرد و گفت: براي حضور در عرصه بين‌الملل بايد با قوت بيشتري گام برداشت.
 حجت‌الاسلام‌والمسلمين"سيد حسن رباني" با حضور در بعثه مقام معظم رهبري در عربستان ضمن تاكيد بر نياز شديد به اين پژوهشكده گفـت: اگر بخواهيم تبليغات ما موثر و كار ساز باشد، نيازمند روش‌ها و شيوه‌هاي جديد تبليغ هستيم و اين موضوع با راه‌اندازي پژوهشكده تبليغ محقق خواهد شد.
رييس دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم افزود: بحث‌هاي فرهنگي در عمره و حج بسيار حائز اهميت است و با توجه به تاثيرگذاري سرزمين وحي بايد در كارهاي فرهنگي به مذاهب اسلامي و مباني فكري توجه ويژه‌اي شود.
وي با تاكيد بر اين كه بحث تعليم و تربيت در جمهوري اسلامي ايران از بخش‌هاي مهم محسوب مي‌شود، خاطرنشان كرد: هر چه در اين حوزه توفيق بيشتري داشته باشيم، موفقيت‌هاي فراواني را كسب خواهيم كرد.
حجت‌الاسلام والمسلمين رباني تصريح كرد: به نظر مي رسد بيشتر معضلات فرهنگي و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از كمبود نيروي انساني فعال در اين زمينه ها مي باشد.
وي همچنين درباره نحوه برگزاري عمره گفت: در مجموع، عمره نسبت به گذشته بهتر شده است اما در برخي بخش ها مانند روحاني كاروان ها زمينه كار بيشتري وجود دارد.
حجت‌الاسلام بيات مسوول دفتر بعثه مقام معظم رهبري در عربستان نيز در اين ديدار با بيان اين كه ضرورت كارهاي فرهنگي ايجاب مي‌كند از توانمندي‌هاي مراكز همسو با بعثه مقام معظم رهبري استفاده شود، گفت: به نظر مي رسد بايد تقسيم كاري بين دفتر تبليغات اسلامي با توجه به تجربيات فراوانش در زمينه فعاليت هاي فرهنگي عمره و حج صورت گيرد.
وي تمركز زدايي و استفاده از مراكز هم سو را از سياست هاي معاونت آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبري دانست.
مسئول بعثه مقام معظم رهبري در عربستان با بيان اين كه بايد پيوند خوبي با دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم صورت گيرد، تصريح كرد: با توجه به افزايش كاروان هاي عمره به شش هزار و 500 كاروان در سال جاري و ضرورت تامين روحانيون اين كاروان
ها مي توان از دفتر تبليغات اسلامي در توانمندسازي روحانيون بهره برد.

منبع: پژوهشنامه ره آورد ايسكو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

Guest (PortalGuest)

پژوهشنامه ره‌آورد ايسكو
مجری سایت : شرکت سیگما