اخبار
قهرماني: مباني مشترك اديان الهي باعث صلح جهاني خواهد شد

  مدير اداره همكاري‌هاي علمي و بين الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي با اشاره به اينكه مباني مشترك اديان الهي باعث توسعه صلح جهاني خواهد شد، ابراز اميدواري كرد كه در سايه اين مباني مشترك، شاهد برچيده شدن خشونت و گسترش عدالت در جهان باشيم.

حبيب قهرماني”  در ديدار با "توماس بوكس باوم" سفير اتريش خاطرنشان كرد: .همه بايد به عنوان انسان، نسبت به يكديگر مسووليت داشته باشيم تا بتوانيم تبادل فكر و انديشه كنيم و در اين راستا ديدارهاي متقابل از مراكز علمي پژوهشي به اين ارتباطات و همكاري هاي دوجانبه كمك خواهد كرد

وي با تقدير از سفير اتريش به دليل پذيرفتن دعوت اداره همكاري هاي علمي و بين الملل اظهار داشت: براي اولين بار است كه بنده ديپلماتي را مي‌بينم كه انديشه‌ورزي، دانش و خرد را مبناي ديپلماسي خود قرار داده است، متاسفانه در برخي از كشورهاي غربي ديپلماسي طمع ورزانه به جاي علم و دانش ابزاري براي پيشبرد امور شده است

قهرماني به جايگاه شهر مقدس قم اشاره كرد و يادآور شد: آنچه كه در تبليغات غربي مشخص است، چهره شهر مقدس قم را كمتر شناخته‌اند، در حالي كه اين شهر، مركز معرفت و دوستدار انسانيت و برقراري عدالت است

مدير اداره همكاري هاي علمي و بين الملل گفت: چه زيباست كه همه انديشمندان جهان به اين شهر مقدس سفر كنند و تا همچون حضرتعالي( سفير اتريش) واقعيت‌ها را بيشتر مشاهده كنند و در برخي انديشه هاي خود نيز نسبت به قم و جمهوري اسلامي ايران تجديد نظر نمايند

 قهرماني يادآورشد: اين همان چيزي است كه رهبر معظم انقلاب ما خواهان آن است و تبليغات مسموم خارج از كشور گاهي باعث آلودگي و غباري مي‌شود كه واقعيت در پشت آن پنهان مي‌ماند و به همين دليل است كه تفكر انسان حقيقت را به غلط تفسير مي كند.

مدير اداره همكاري‌هاي علمي و بين الملل يادآورشد: با توجه به اينكه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي از يك رييس خردمند و نظريه‌پرداز برخوردار است، اين زمينه فراهم است كه ارتباطات پژوهشي و علمي خود را هرچه بيشتر گسترش دهيم

سفير اتريش روز يكشنبه به دعوت اداره همكاري‌هاي علمي و بين الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي به قم سفر كرد.

منبع: پژوهشنامه ره آورد ايسكو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

Guest (PortalGuest)

پژوهشنامه ره‌آورد ايسكو
مجری سایت : شرکت سیگما