اخبار
مبلغي: محيط زيست بستر عريضي براي ايجاد گفتمان هاي مشترك ميان بشريت است

رييس مركز تحقيقات مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي با اشاره به تاكيدات مكرر دين مبين اسلام به حفظ محيط زيست گفت:  محيط زيست قابليت و بستر مناسب و عريضي براي همگرايي، ايجاد گفتمان هاي مشترك ميان انسان ها و گره خوردن انسان ها و بشريت به يكديگر است.

 حجت الاسلام والمسلمين "احمد مبلغي" در ديدار اعضاي كارگاه برگزاري نشست علمي " اسلام ، محيط زيست و توسعه پايدار" خاطرنشان كرد: پرداختن به مقوله محيط زيست و توسعه پايدار به معناي پرداختن به ده‌ها مقوله اساسي، مهم و تعيين كننده است.

وي اظهار داشت: اهتمام داشتن به موضوع محيط زيست و عملياتي كردن ديدگاه هاي كلان دين اسلام در مورد اين موضوع، خاستگاهي براي اتفاق افتادن خيلي از امور در سطح كلان جامعه و حتي در فضاهاي بين المللي مي باشد.

رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي با اشاره به اينكه در موضوع محيط زيست انسان در جايگاه مركزي نشسته است، گفت: پرداختن به محيط زيست از ديدگاه اسلام نوعي پرداختن به انسان است خواه از آن جهت كه ما محيط زيست را براي انسان تامين كنيم و يا اينكه اين انسان است كه مي توان محيط زيست را سالم نگه دارد.

وي اظهار داشت: اسلام به مقوله محيط زيست ادبيات معطوف و پررنگي دارد و همه ما متولي و مسوول حفظ آن هستيم.

حجت الاسلام مبلغي خاطرنشان كرد: ما مي توانيم در زمينه محيط زيست با جهان امروز يك گفتمان مشترك دست پيدا كنيم و اين كه ما بتوانيم با جهان امروز به يك ديدگاه شفاف و نقطه مشتركي برسيم بسيار مهم  است.

رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي يادآور شد: انسان هايي كه داراي عقيده هاي مشترك هستند بايد در زمينه محيط زيست و توسعه پايدار براي همه بشريت گام اساسي بردارند.

وي اظهار داشت:  وقتي اسلام به اهل كتاب مي گويد كه در يك كلمه مساوي و برابر گرد هم آيند نشان مي دهد كه برجسته كردن مشتركات در آموزه هاي ديني ما اهميت بالايي دارد.

وي اظهار داشت: شايد در ديدگاه برخي از افراد متعصب، مرور كردن برخي مشتركات با اهل اديان ديگر مهم نباشد ولي از ديدگاه قرآن كريم صاحب دين اسلام كه پيامبر اسلام (ص) است موظف هستيم كه نقاط مشترك انسان ها را بزرگ و برجسته نماييم.

وي ادامه داد: امروز نقطه مشترك همه انسان ها و كشورهاي جهان با هر نگاه و اعتقادي محيط زيست است.

حجت الاسلام مبلغي تاكيد كرد: وقتي از خاستگاه ديني به سمت محيط زيست مي رويم، مي گويم دين ما براي زيستن انسان برنامه دارد و منظور از انسان تنها انسان مسلمان و يا اهل كتاب ودين نيست، بلكه قرآن كريم در مقوله محيط زيست بر همه انسان ها تمركز مي كند.

حجت الاسلام مبلغي خاطرنشان كرد: نگاه اسلام در زمينه محيط زيست و توسعه مربوط به تمام انسان ها مي باشد،وقتي به جهان بگوييم كه دين ما براي همه مقوله ها برنامه دارد، بسيار مهم است شايد هيچ چيزي به اندازه محيط زيست بين انسان ها مشترك نباشد.

وي اظهار داشت: ما نمي توانيم مدعي شويم كه تنها بايد محيط زيست مسلمانان را تامين كنيم ؛اين برخلاف منطق قرآن است چرا كه همه انسان ها  سرنوشت مشتركي نسبت به محيط زيست دارند.

معاون پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم يادآورشد: محيط زيست مربوط به كره خاكي است و تنها به كشور ايران يا كشور خاص ديگر تعلق ندارد بايد در همه جا محيط زيست حفظ شود.

ايشان بر اين باور است كه اگر محيط زيست در جايي اختلال پيدا كند به همه انسان ها آسيب وارد مي شود، بنابراين حفظ محيط زيست و جلوگيري از تخريب آن امر همگاني مي باشد.

  استاد مبلغي تصريح كرد: محيط زيست قابليت و ظرفيت و بستر مناسبي براي همگرايي و همكاري و گفتمان هاي مشترك و هم احساسي و گره خوردن انسان ها به هم را دارد.

وي ادامه داد: حتي كساني كه با هم دشمن هستند در موضوع محيط زيست سرنوشت مشتركي پيدا مي كنند.

مبلغي ادامه داد: در بحث حوزه و دانشگاه، هيچ مقوله اي به اندازه محيط زيست جاي گرايش، همخواني و وحدت علمي و كنار هم نشستن را ندارد.

وي گفت: اگر قرار است نظريه جديدي در مورد محيط زيست ارايه شود بايد حوزه و دانشگاه هر دو دخالت نمايند و دانشگاه با دانش خود و دين مداران حوزوي نيز با آگاهي و آشنايي خود با مباحث ديني، اطلاعات لازم را در اين زمينه كسب و عملياتي نمايند.

حجت الاسلام مبلغي تصريح كرد: خيلي از آموزه هاي ديني در محيط زيست با نگاه هاي بشريت  امروزي گره خورده است ، ما موضوعي مانند جلوگيري از اسراف را داريم كه روزي به آن به عنوان امري تحميلي،كم اهميت و بي حاشيه  نگاه مي شد ،ولي اكنون آن را عين زندگي مي دانند.

وي ادامه داد: جلوگيري از اسراف از نگاه كلان عامل حفظ محيط زيست است ، هر اندازه روي محيط زيست به عنوان يك امر كلان سرمايه گذاري شود همه افراد جامعه سود مي برند.

وي گفت: مسائل زيادي در حوزه محيط زيست قابل ارزيابي، طراحي،  استفاده و بهره گيري است و مسوولان محيط زيست بايد وارد ميدان شده  و يك كار اساسي را دنبال كنند و اگر ديرتر به اين موضوع پرداخته شود ما متضرر خواهيم شد.

مبلغي اظهار داشت:  در زمينه نظريه پردازي نيز بايد به نظريه اي دست پيدا كنيم و اگر بتوانيم نظريه اي را بر اساس قرآن و اسلام عرضه كنيم نسبت به توسعه پايدار، قدرت تحليل و تجزيه عناصر و مولفه هاي ديدگاه اسلام را پيدا كنيم و  خود نيز ارايه كننده آن باشيم بدر دنيا سيار خريدار دارد.

وي گفت: نظريه پردازي در اين زمينه موضع ما را در منطقه و نظام بين الملل  مستحكم تر خواهد كرد ، اگر موضع ديني ما عرصه بين الملل با يك نگاه شفاف وقابل دفاع  ارايه شود، تاثيرگذار خواهد بود.

وي اظهار داشت: بايد بدانيم كه توسعه پايدار بر اساس مدل هاي غربي به خاطر حذف معنويت كاستي هايي دارد و ما بر اساس آموزه هاي ديني بايد اين اهداف را دنبال كنيم.

وي با اشاره به نقش معنويت در رعايت حفظ محيط زيست و توسعه پايدار گفت: نيم  با حذف معنويت هيچ تضميني براي محيط زيست پيدا نمي شود.

آقاي مبلغي ادامه داد: متاسفانه آنچه امروز وجود دارد در ارتباط با محيط زيست حرف هاي جدا  از هم و جزيره اي  عمل كردن است به گونه اي كه در مورد آب، درختان و حيوانات چيزي متفاوت مطرح مي شود، اين‌ها خوب است كه اسلام در همه ابعاد نظر دارد ولي نبايد ادبيات ما در حد تكرار اين حرف ها باقي بماند.

وي خاطرنشان كرد: ديدگاه هاي بلند اسلام در مورد محيط زيست بايد دستمايه يك نظريه در زمينه اسلام و محيط زيست باشد.

آقاي مبلغي گفت: نظريه اسلام در زمنيه توسعه پايدار نبايد مقطعي بلكه هميشه موضوع بحث باشد، چرا كه جهان تشنه اين حقايق است و اگر نظريه اسلام را ارايه نكنيم ديگران حرف هاي غيرمرتبطي را ارايه خواهند داد.

وي اظهار داشت: ارايه نظريه  احكام فقهي در مورد محيط زيست مهم است و بايد تلاش كنيم استفتائاتي از مراجع عظام تقليد و مقام معظم رهبري در اين زمينه داشته باشيم تا مردم بيشتر به ابعاد حفظ محيط زيست پي ببرند.

مبلغي خاطرنشان كرد: همه افراد در حفظ محيط زيست و تخريب آن نقش دارند و ما ارتباط هيچ انساني را با حفظ محيط زيست نمي توانيم حذف كنيم.

رييس دانشكده علوم و محيط دانشگاه شهيد بهشتي نيز در اين ديدار گفت: دين اسلام روي اصول توسعه پايدار و حفظ محيط زيست تاكيدات زيادي داشته است  ولي عده اي فكر مي كنند كه پرداختن به مقوله محيط زيست يك كالاي لوكس غربي است.

دكتر "هومان لياقتي" اظهار داشت: نزديكي حوزه و دانشگاه در زمينه برنامه ريزي مشترك براي جلوگيري از تخريب محيط زيست و توسعه پايدار از اهميت بالايي برخور دار است.

وي تصريح كرد: امروز كه كشور ما ديني و اسلامي است ما هيچ بهانه اي براي حركت به سمت توسعه پايدار و حفظ محيط زيست متناسب با شئونات خود نداريم و در اين جهت بايد با تمام وجود  گام برداريم.

مهندس فدائي معاون آموزش و پژوهش محيط زيست كشور نيز گفت: كارگاه آموزشي اسلام وتوسعه پايدار در سال جاري در قم برگزار مي شود.

وي اظهار داشت: در شرايط كنوني محيط زيست نقش مهمي در توسعه پايدار يك كشور دارد و بايد از همه از همه ابزارها براي دست يابي به اين اهداف استفاده كنيم.

در اين ديدار مدير كل محيط زيست استان قم ، كارشناسان سازمان محيط زيست و برخي اساتيد دانشگاه حضور داشتند.

منبع: پژوهشنامه ره آورد ايسكو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

Guest (PortalGuest)

پژوهشنامه ره‌آورد ايسكو
مجری سایت : شرکت سیگما