كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.شمارگان
کنفرانس، همایش و...
نشست مشترك برخي فلاسفه خارجي با محققان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي برگزار شد
نشست علمي بررسي عوامل هتك حرمت قرآن كريم و پيامدهاي آن در قم برگزار شد
نشست مقدماتي كنگره بين‌المللي علامه كاشف الغطاء در پژوهشگاه
نشست علمي الهيات پركتيكال و ظرفيت‌هاي آن براي همفكري و همزيستي بين‌الادياني
نشست مشترك هيات بلندپايه واتيكان با مديران دفتر تبليغات اسلامي و پژوهشگاه برگزار شد
نشست علمي  ويتگنشتان و هايدگر بين شايعه و سكوت
نشست علمي مخاطرات اخلاقي در بيوتكنولوژي
نشست علمي« بررسي تحولات علمي – پژوهشي ايران و تركيه»
نشست علمي «بررسي وضعيت شيعيان و مسلمانان در روسيه»
«بررسي كتاب امر به معروف و نهي از منكر» اثر پرفسور مايكل كوك
نشست مشترك مديران پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
دكتر آرتور بيولر: در چهارده سال آينده تغييرات عمده اي در غرب و آمريكا ايجاد خواهد شد
بازديد دكتر بيولر از دفتر تبليغات اسلامي  اصفهان
بيشتر

Guest (PortalGuest)

پژوهشنامه ره‌آورد ايسكو
مجری سایت : شرکت سیگما